Mapa Petřín

Mapa byla schválena.

Základní údaje o mapě

Měřítko  1:4000 Ekvidistance  2.0m Disciplína  Sprint Norma  ISSprOM (OB sprint)
Rok  2018 Vydal  Český orientační spolek Evidenční číslo  18A021P
Blokace do  2027 Blokace – zdůvodnění 
Správce  David Aleš Klub  TJN - OOB TJ Tatran Jablonec n. N. Výuková mapa  ne
Místo  Petřín Kraj  Praha Plocha  0.38 km2
Podklad  ortofoto, DMR 5G, www.geoportalpraha.cz Stav  2018-09 Technika kresby  OCAD 11
Vytiskl  Žaket Technika tisku  CMYK/laser
Závod  Sprintové štafety SP Datum závodu  05. 10. 2018
Záznam vložil  Jan Picek   ID a stav  9952 / evidence uzavřena, archivovat!

Autoři

Jméno  Role 
Fátor Jan mapoval, kreslil, hlavní kartograf

Obrys mapy

Náhled mapy

Náhledy map zpřístupněné mapovým portálem neopravňují bez souhlasu vydavatele mapy k jejich použití pro organizované či hromadné akce. Prosíme, kontaktujte správce mapy uvedeného v databázi a získejte od něho mapy odpovídající tiskové kvality. Pokud není správce mapy uveden, kontaktujte klub, který mapu vydal.

OB postupy

Tato mapa není spárována s žádným závodem z ORISu.