Užitečné odkazy

Stránky Mapové rady ČSOS
Konference Mapaři OB
Tvorba map pro OB
Portál máp pre orientačné športy SZOŠ

Mapové služby

ÚHUL – Vlastnické poměry
ÚHUL – Honitby
LPIS – veřejný registr půdy MZe
Mapy AOPK ČR
Prohlížecí služby WMS ČÚZK
Prohlížecí služby WMTS ČÚZK
Služby Esri ArcGIS Server ČÚZK

Aplikace

OCAD
České zastoupení OCAD.cz
OpenOrienteering Mapper
OpenOrienteering Mapper User Manual
Momap
OL laser
QGIS
Mapy ČÚZK
Locus Map