Nástroje pro kartografy
Kliknutím na mapu zobrazíte souřadnice daného bodu.
Zeměpisné souřadnice

WGS84:

Rovinné souřadnice

S-JSTK:

UTM 33N:

UTM 34N:

Poledníková konvergence

S-JSTK:
UTM33N:
UTM34N:

Kalkulátor magnetické deklinace
(IGRF-12 (2015) Model)

(vztaženo k dnešnímu datu)

Magnetická deklinace:

Roční změna:

Grivace (S-JSTK):
Grivace (UTM33N):
Grivace (UTM34N):

Nahlížení do KN

Podklad