O projektu

Cílem mapového portálu ČSOS je zpřístupnit příznivcům orientačního běhu a veřejnosti názornou formou bohatou škálu informací o historii i současnosti tohoto sportu úzce spjatého s přírodou.

Základním pilířem tohoto projektu je interaktivní zpřístupnění Archivu map Českého svazu orientačních sportů, ve kterém jsou uchovány informace o všech dosud vydaných účelových mapách pro orientační sporty na území České republiky, kterých je evidováno a fyzicky archivováno více než 7.000 unikátních exemplářů. Jednotlivé mapy jsou vyjádřeny v dynamické mapě svými obrysy, takže je možné je v mapě vyhledat a identifikovat. Jednotlivé obrysy jsou napojeny na databázi Archivu map ČSOS, ve které je možné k vyhledané mapě nalézt podrobné údaje o jejím vzniku. Ke každé mapě je připojen její rastrový náhled, aby bylo možné získat úplnou představu o bohatství schraňovaném v Archivu map ČSOS. Náhledy map jsou georeferencovány, což umožňuje jejich správné polohové zobrazení v území v aplikaci Google Earth.

Všechny mapy fyzicky zastoupené v Archivu map ČSOS jsou skenovány na 300 dpi a uloženy ve formátu TIFF. Mapovým portálem jsou publikovány pouze náhledy v rozlišení 96 dpi a s vyznačeným vodoznakem “Archiv map ČSOS”. Autorská práva k užití jednotlivých map mají jejich vydavatelé uvedení v databázi a tiráži mapy. Náhledy map zpřístupněné mapovým portálem neopravňují bez souhlasu vydavatele mapy k jejich použití pro organizované či hromadné akce. Prosíme, kontaktujte správce mapy uvedeného v databázi a získejte od něho mapy odpovídající tiskové kvality.

V záložce Prohlížení map jsou v mapovém okně zobrazeny obrysy map splňující definovaná kritéria. Mapy je možné vyhledat dle názvu či kombinací dalších kritérií nebo graficky přímo v mapě. Vyhledané mapy se zobrazí v boční liště formou seznamu, který lze zobrazit v tabulce či exportovat do tabulkových i grafických formátů. O jednotlivé mapě v seznamu lze získat podrobné informace.

Záložka Registr map obsahuje seznam všech evidovaných map s možností vyhledání mapy dle názvu a řazení podle vybraných položek. Záložka Registr autorů obsahuje seznam všech tvůrců, kteří se na tvorbě map v různých rolích podíleli. Umožňuje vyhledání autora a vytvoření seznamu všech map, na kterých se autorsky podílel. V záložce Registr klubů je přehled všech klubů, které vydaly nebo patronují některou z evidovaných map. Umožňuje vytvoření seznamu všech map vydaných nebo patronovaných zvoleným klubem.

Záložka Pro kartografy zpřístupňuje nástroje a pomůcky pro tvůrce map. Nástroj Zjištění poledníkové konvergence a magnetické deklinace slouží pro stanovení směru magnetického severu na mapě. Postupně budou doplněny další nástroje.

Charakteristikou projektu je moderní mapový klient se škálou mapových podkladů, intuitivním ovládáním, širokými možnosti vyhledávání a práce s výsledky. Všechny publikované informace jsou zpřístupněny v moderním a graficky atraktivním uživatelském prostředí. Mapový portál umožňuje autorizovaným uživatelům vkládání a editaci dat přímo v prostředí webového prohlížeče. Připravuje se začlenění systému evidence map pro orientační sporty od přidělení evidenčního čísla až po archivaci vydaných map.

V další etapě budou doplněny tematické vrstvy zpřístupňující informace o akcích ČSOS, které je možné v mapě vyjádřit (embargované prostory, centra závodů soutěží ČSOS, areály pevných kontrol…).
Mapový portál ČSOS je společným projektem Mapové rady Českého svazu orientačních sportů a společnosti T-MAPY spol. s r.o., Hradec Králové, která zabezpečuje jeho technickou realizaci a provoz.

Projekt vznikl jako diplomová práce Ondřeje Veselého na katedře Geoinformatiky, Přírodovědecké fakulty, Univerzity Palackého v Olomouci, za podpory firmy T-MAPY spol. s r.o., Hradec Králové. Tento projekt přímo navazuje na původní projekt csob.tmapserver.cz, který vytvořil Lukáš Svoboda jako součást své bakalářské práce na téže univerzitě.