Mapa ZŠ Štefánikova Hradec Králové

Základní údaje o mapě

Měřítko  1:3000 Ekvidistance  0.0m Disciplína  Sprint Norma  ISSprOM (OB sprint)
Rok  2010 Vydal  Slavia Hradec Králové Evidenční číslo  100632V
Blokace do  2019 Blokace – zdůvodnění 
Správce  Jan Netuka, Kladská 249, 500 03 Hradec Králové, 731 187 652, jnetuka@wo.cz Klub  SHK - OK Slavia Hradec Králové Výuková mapa  ano
Místo  Nový Hradec Králové Plocha  0.15 km2
Podklad  DKM+orto Stav  Technika kresby  OCAD 4
Vytiskl  Žaket - Tiskárna IV. Technika tisku  CMYK
Poznámka  OBJEV ŠOK
Záznam vložil  archiv ČSOS Archiv  aaa2 ID a stav  5797 / archivováno

Obrys mapy

Náhled mapy

Náhledy map zpřístupněné mapovým portálem neopravňují bez souhlasu vydavatele mapy k jejich použití pro organizované či hromadné akce. Prosíme, kontaktujte správce mapy uvedeného v databázi a získejte od něho mapy odpovídající tiskové kvality. Pokud není správce mapy uveden, kontaktujte klub, který mapu vydal.

OB postupy

Tato mapa není spárována s žádným závodem z ORISu.

Našli jste problém v záznamu (nesprávné nebo chybějící údaje, špatný obrys)? Budeme rádi, pokud nám o tom řeknete.