Mapa ZŠ Kosmonautů - stacionář

Základní údaje o mapě

Měřítko  1:1000 Ekvidistance  0.0m Disciplína  Sprint Norma  ISSprOM (OB sprint)
Rok  2012 Vydal  SOK TJ Turnov Evidenční číslo  -
Blokace do  0 Blokace – zdůvodnění 
Správce  Václav Zakouřil, 481 325 403, jana.rokyt@seznam.cz Klub  TUV - SOK TJ Turnov Výuková mapa  ano
Místo  Turnov Plocha  0.02 km2
Podklad  - Stav  Technika kresby  OCAD
Vytiskl  Žaket - Tiskárna IV. Technika tisku  CMYK
Poznámka  společný rámeček a tiráž s mapou Škola Mašov, OBJEV ŠOK
Záznam vložil  archiv ČSOS Archiv  aaa0 ID a stav  6351 / archivováno

Obrys mapy

Náhled mapy

Náhledy map zpřístupněné mapovým portálem neopravňují bez souhlasu vydavatele mapy k jejich použití pro organizované či hromadné akce. Prosíme, kontaktujte správce mapy uvedeného v databázi a získejte od něho mapy odpovídající tiskové kvality. Pokud není správce mapy uveden, kontaktujte klub, který mapu vydal.

OB postupy

Tato mapa není spárována s žádným závodem z ORISu.

Našli jste problém v záznamu (nesprávné nebo chybějící údaje, špatný obrys)? Budeme rádi, pokud nám o tom řeknete.