Mapa Újezd u Chocně)

Základní údaje o mapě

Měřítko  1:25000 Ekvidistance  5.0m Disciplína  OB Norma  Zeleňavka
Rok  1968 Vydal  VZÚ Evidenční číslo  -
Správce  - Klub  LPU - OK Lokomotiva Pardubice
Vytiskl  VZÚ Praha Podklad  TM25
Místo  Choceň sz Kraj  Pardubický kraj Plocha  31.619 km2
Technika tisku  4 barvy Technika kresby  pero
Poznámka  Východní ze dvou různých map s překryvem 95%, vlevo dole 8200-71. Druhá mapa, západní, má 8200-55 a Id 2533.
Záznam vložil  archiv ČSOS Archiv  aab1 ID a stav  3628 / archivováno

Obrys mapy

Náhled mapy

Náhledy map zpřístupněné mapovým portálem neopravňují bez souhlasu vydavatele mapy k jejich použití pro organizované či hromadné akce. Prosíme, kontaktujte správce mapy uvedeného v databázi a získejte od něho mapy odpovídající tiskové kvality. Pokud není správce mapy uveden, kontaktujte klub, který mapu vydal.

OB postupy

Tato mapa není spárována s žádným závodem z ORISu.
Našli jste problém v záznamu (nesprávné nebo chybějící údaje, špatný obrys)? Budeme rádi, pokud nám o tom řeknete.