Mapa Týnské údolí

Základní údaje o mapě

Měřítko  1:5000 Ekvidistance  2.0m Disciplína  Sprint Norma  ISSprOM (OB sprint)
Rok  2008 Vydal  OOB Třebíč Evidenční číslo  080715V
Blokace do  2017 Blokace – zdůvodnění 
Správce  Miroslav Orálek, Josefa Suka 22, 674 01 Třebíč Klub  TTR - OOB Třebíč Výuková mapa  ano
Místo  Třebíč Plocha  1.27 km2
Podklad  ZM+orto Stav  Technika kresby  OCAD 9
Vytiskl  Žaket - Tiskárna IV. Technika tisku  CMYK
Poznámka  OBJEV ŠOK
Záznam vložil  archiv ČSOS Archiv  aaa0 ID a stav  5347 / archivováno

Autoři

Jméno  Role 
Hranička Petr kreslil, mapoval
Klusáček Matěj kreslil, mapoval
Orálek Miroslav kreslil, mapoval
Klusáček Martin kreslil, mapoval, hlavní kartograf

Obrys mapy

Náhled mapy

Náhledy map zpřístupněné mapovým portálem neopravňují bez souhlasu vydavatele mapy k jejich použití pro organizované či hromadné akce. Prosíme, kontaktujte správce mapy uvedeného v databázi a získejte od něho mapy odpovídající tiskové kvality. Pokud není správce mapy uveden, kontaktujte klub, který mapu vydal.

OB postupy

Tato mapa není spárována s žádným závodem z ORISu.

Našli jste problém v záznamu (nesprávné nebo chybějící údaje, špatný obrys)? Budeme rádi, pokud nám o tom řeknete.