Mapa STaRS

Základní údaje o mapě

Měřítko  1:4000 Ekvidistance  2.0m Disciplína  Sprint Norma  ISSprOM (OB sprint)
Rok  2015 Vydal  TJ TŽ Třinec Evidenční číslo  15T008P
Blokace do  2024 Blokace – zdůvodnění 
Správce  Anna Gavendová Klub  TRI - TJ TŽ Třinec Výuková mapa  ano
Místo  Třinec Kraj  Moravskoslezský kraj Plocha  0.655 km2
Podklad  ortofoto Stav  2015-03 Technika kresby  OCAD 8
Vytiskl  Žaket Praha Technika tisku  CMYK
Poznámka  OBJEV ŠOK. Ekvidistance je zřejmě ve skutečnosti 2,5m, shodně s mapou STaRS Id 7746.
Záznam vložil  Zdeněk Lenhart   Archiv  aaa1 ID a stav  7993 / archivováno

Autoři

Jméno  Role 
Opletal Jaroslav 1937 mapoval
Kovařík Martin mapoval, kreslil, hlavní kartograf

Obrys mapy

Náhled mapy

Náhledy map zpřístupněné mapovým portálem neopravňují bez souhlasu vydavatele mapy k jejich použití pro organizované či hromadné akce. Prosíme, kontaktujte správce mapy uvedeného v databázi a získejte od něho mapy odpovídající tiskové kvality. Pokud není správce mapy uveden, kontaktujte klub, který mapu vydal.

OB postupy

Tato mapa není spárována s žádným závodem z ORISu.

Našli jste problém v záznamu (nesprávné nebo chybějící údaje, špatný obrys)? Budeme rádi, pokud nám o tom řeknete.