Mapa Ochoza jih

Základní údaje o mapě

Měřítko  1:5000 Ekvidistance  5.0m Disciplína  MTBO Norma  ISMTBOM (cyklistický OB)
Rok  2007 Vydal  Český svaz OB Evidenční číslo  070707M
Blokace do  2016 Blokace – zdůvodnění 
Správce  - Klub  OSN - SK Orientační sporty Nové Město na Moravě Výuková mapa  ne
Místo  Nové Město na Mor. Plocha  1.85 km2
Podklad  OB Stav  Technika kresby  OCAD 6
Vytiskl  Žaket Technika tisku  CMYK
Závod  MS MTBO sprint Datum závodu  06. 08. 2007
Záznam vložil  archiv ČSOS Archiv  aaa3 ID a stav  4743 / archivováno

Obrys mapy

Náhled mapy

Náhledy map zpřístupněné mapovým portálem neopravňují bez souhlasu vydavatele mapy k jejich použití pro organizované či hromadné akce. Prosíme, kontaktujte správce mapy uvedeného v databázi a získejte od něho mapy odpovídající tiskové kvality. Pokud není správce mapy uveden, kontaktujte klub, který mapu vydal.

OB postupy

Tato mapa není spárována s žádným závodem z ORISu.

Našli jste problém v záznamu (nesprávné nebo chybějící údaje, špatný obrys)? Budeme rádi, pokud nám o tom řeknete.