Mapa Objev Olomouc

Základní údaje o mapě

Měřítko  1:5000 Ekvidistance  2.0m Disciplína  Sprint Norma  ISSprOM (OB sprint)
Rok  2016 Vydal  SOB Olomouc Evidenční číslo  16M037P
Blokace do  2025 Blokace – zdůvodnění 
Správce  Robert Binar Klub  UOL - SOB Olomouc Výuková mapa  ano
Místo  Olomouc Kraj  Olomoucký kraj Plocha  0.418 km2
Podklad  OB Stav  2012 Technika kresby  OCAD 10
Vytiskl  Nord servis spol.s.r.o. Technika tisku  CMYK
Poznámka  OBJEV ŠOK. Neúplná tiráž.
Závod  Den Evropy Datum závodu  10. 05. 2016
Záznam vložil  Robert Binar   Archiv  bbb0 ID a stav  8555 / archivováno

Obrys mapy

Náhled mapy

Náhledy map zpřístupněné mapovým portálem neopravňují bez souhlasu vydavatele mapy k jejich použití pro organizované či hromadné akce. Prosíme, kontaktujte správce mapy uvedeného v databázi a získejte od něho mapy odpovídající tiskové kvality. Pokud není správce mapy uveden, kontaktujte klub, který mapu vydal.

OB postupy

Tato mapa není spárována s žádným závodem z ORISu.

Našli jste problém v záznamu (nesprávné nebo chybějící údaje, špatný obrys)? Budeme rádi, pokud nám o tom řeknete.