Mapa Dobříš - škola

Základní údaje o mapě

Měřítko  1:4000 Ekvidistance  2.0m Disciplína  Sprint Specifikace  ISSprOM (OB sprint)
Rok  2016 Vydal  OK Dobříš Evidenční číslo  16S009P
Blokace do  2025 Blokace – zdůvodnění 
Správce  Jindřich Houska Vydavatel  DOR - OK Dobříš Výuková mapa  ne
Místo  Dobříš Kraj  Středočeský kraj Plocha  0.198 km2
Podklad  ortofoto Stav  2016-04 Technika kresby  OCAD
Vytiskl  Reklama 99 Technika tisku  5 barev
Poznámka  World Orienteering Day. Evid.číslo vytištěno chybně 15S009P.
Závod  World Orienteering day Datum závodu  11. 05. 2017
Záznam vložil  Zdeněk Lenhart   Archiv  b--0 ID a stav  9363 / archivováno

Autoři

Jméno  Role 
Ondráček Radim mapoval

Obrys mapy

Náhled mapy

Náhledy map zpřístupněné mapovým portálem neopravňují bez souhlasu vydavatele mapy k jejich použití pro organizované či hromadné akce. Prosíme, kontaktujte správce mapy uvedeného v databázi a získejte od něho mapy odpovídající tiskové kvality. Pokud není správce mapy uveden, kontaktujte vydavatele, který mapu vydal.

Našli jste problém v záznamu (nesprávné nebo chybějící údaje, špatný obrys)? Budeme rádi, pokud nám o tom řeknete.