Mapa Branické lesíky

Základní údaje o mapě

Měřítko  1:10000 Ekvidistance  5.0m Disciplína  OB Norma  ISOM (klasický OB)
Rok  1995 Vydal  Tempo Praha Evidenční číslo  -
Správce  Eva Městková, Cílkova 637, 142 00 Praha 4, t. 02-471 85 07 Klub  TEP - Tempo Praha
Vytiskl  - Podklad  OB
Místo  Praha-Lhotka Plocha  4.01 km2
Technika tisku  5 barev Technika kresby  OCAD 5
Záznam vložil  archiv ČSOS Archiv  aaa3 ID a stav  20 / archivováno

Obrys mapy

Náhled mapy

Náhledy map zpřístupněné mapovým portálem neopravňují bez souhlasu vydavatele mapy k jejich použití pro organizované či hromadné akce. Prosíme, kontaktujte správce mapy uvedeného v databázi a získejte od něho mapy odpovídající tiskové kvality. Pokud není správce mapy uveden, kontaktujte klub, který mapu vydal.

OB postupy

Tato mapa není spárována s žádným závodem z ORISu.
Našli jste problém v záznamu (nesprávné nebo chybějící údaje, špatný obrys)? Budeme rádi, pokud nám o tom řeknete.