Mapa Roští

Základní údaje o mapě

Měřítko  1:5000 Ekvidistance  5.0m Disciplína  Sprint Specifikace  ISSprOM (OB sprint)
Rok  2007 Vydal  ČSOB Evidenční číslo  070909Z
Blokace do  2016 Blokace – zdůvodnění 
Správce  Rudolf Kolář, Dělnická 17, 79201 Bruntál Vydavatel  SBR - SKOB Bruntál Výuková mapa  ano
Místo  Bruntál Plocha  0.65 km2
Podklad  foto Stav  Technika kresby  OCAD
Vytiskl  Žaket - Tiskárna IV. Technika tisku  CMYK
Poznámka  OBJEV ŠOK
Záznam vložil  archiv ČSOS Archiv  aaa1 ID a stav  4997 / archivováno

Autoři

Jméno  Role 
Sklenář Martin kreslil, mapoval
Kolář Rudolf kreslil, mapoval
Řeháček Petr mapoval
Chmelař Martin mapoval
Sklenářová Radka mapoval
Kolářová Renáta mapoval
Vičan Dominik mapoval

Obrys mapy

Náhled mapy

Náhledy map zpřístupněné mapovým portálem neopravňují bez souhlasu vydavatele mapy k jejich použití pro organizované či hromadné akce. Prosíme, kontaktujte správce mapy uvedeného v databázi a získejte od něho mapy odpovídající tiskové kvality. Pokud není správce mapy uveden, kontaktujte vydavatele, který mapu vydal.

Našli jste problém v záznamu (nesprávné nebo chybějící údaje, špatný obrys)? Budeme rádi, pokud nám o tom řeknete.