Langr Jan 1942

Oddíl DOB, PHK, SHK, SKM, SMR, SRK, VAM
Rok narození 1942
Období působení 1973 - 2004
Poznámka

Mapy

Název Klub Rok Měřítko Disciplína Místo ID Archiv