Mapa Říčky)

Základní údaje o mapě

Měřítko  1:25000 Ekvidistance  0.0m Disciplína  Jiná Norma  Náčrtek, malůvka, fotokopie
Rok  1964 Vydal  - Evidenční číslo  -
Správce  - Klub  LBM - TJ Lokomotiva Ingstav Brno
Vytiskl  - Podklad  -
Místo  Mokrá - Horákov (Brno 10vsv) Plocha  24.74 km2
Technika tisku  1 barva Technika kresby  pero
Poznámka  obsahuje názvy a kóty
Záznam vložil  archiv ČSOS Archiv  aaa2 ID a stav  2612 / archivováno

Obrys mapy

Náhled mapy

2612a
Náhledy map zpřístupněné mapovým portálem neopravňují bez souhlasu vydavatele mapy k jejich použití pro organizované či hromadné akce. Prosíme, kontaktujte správce mapy uvedeného v databázi a získejte od něho mapy odpovídající tiskové kvality. Pokud není správce mapy uveden, kontaktujte klub, který mapu vydal.

OB postupy

Tato mapa není spárována s žádným závodem z ORISu.
Našli jste problém v záznamu (nesprávné nebo chybějící údaje, špatný obrys)? Budeme rádi, pokud nám o tom řeknete.